29 junij 2006

Pisma računovodij in korpus neke stroke

Se spomnite prispevka, ki napoveduje članek Johna Flowerdewja o korespondenci, ki jo pišejo računovodje v neki multinacionalki? Članek je izšel v drugi številki English for Specific Purposes.

Flowerdew in Wan prvo analizirata žanrske kategorije 9 pisem in 16 faksov, ki so jih v zvezi z obračnavanjem davkov pošiljali računovodje. Ugotovila sta, da se kategorije v teh dveh tipih korespondence razlikujejo ter da do razlik prihaja tudi v sosledju kategorij.

Na ravni mikroanalize sta se osredotočila na vljudnostne prvine pisem in faksov in ugotovila, da igra modalnost pomembnejšo vlogo le v dveh delih: tam, kjer pisec prosi za podatke, in v zaključku, kjer izkaže svojo pripravljenost pomagati. Zanimivi so tudi izsledki intervjujev in etnografski zapis poteka dela v pisarni, vendar o tem več v članku.

Sicer pa je cela številka zelo zanimiva, saj načenja tudi vprašanja strukturiranosti e-sporočil, besediloslovnih in jezikovnih prvin pisem uredniku, modalnosti v ekonomskih predvidevanjih (projekcijah), semantičnih zvez v poslovni angleščini ter na koncu še zanimiv primer projekta, ki opisuje postopek oblikovanja besedne liste nekega jezika stroke, ki mu avtorica reče "engineering English". Članek bo še posebej zanimiv za vse udeležence aprilske računalniške delavnice, saj avtorica uporablja postopek, ki smo ga spoznali na delavnici. Hkrati pa ob prebiranju članka ne moremo mimo vprašanj kot
  • kako določimo meje jezika neke stroke? (se spomnite, koliko vprašanj se pri tem odpira?)
  • ali lematizacija res prispeva k pravemu fokusu? (z lematizacijo združimo vse oblike neke besede, npr. use, uses, using, used, useful, usefully, usable, user, usage, misuse, abuse itd.)
  • ali je splošno na nekem področju zares dovolj specifično?
  • ali so učbeniki, ki ga študenti prebirajo pravi material za korpus?
  • ali jezik stroke deluje v funkciji študija (prebiranja učbenikov) ali morebiti še česa drugega?
  • ali je uporaba konkordančnega izpisa res najbolj učinkoviti način poučevanja uporabe strokovnih izrazov?
Ta članek morate obvezno prebrati! (Če kdo nima dostopa do članka in bi ga rad prebral, naj mi piše.)

P.S.
Še to: prva letošnja številka revije je na ogled brezplačno.

Ni komentarjev: