02 februar 2007

Ponekod to naredijo tiho, drugod s šikaniranjem

Ja, gre za zmanjševanje ur tujega jezika stroke v visokem šolstvu. Krožijo izjave, naj se tujih jezikov naučijo tam, kjer znajo! Pa naj plačajo. ... Zaradi tujih jezikov ni dovolj ur za stroko! ... Stroka se ne more uveljaviti zaradi ur, ki so namenjene tujim jezikom! ... Naj se študenti učijo splošni jezik, da bo njihova mobilnost boljša! ... Poimenovanje predmeta s tuji jezik stroke bi zmanjšalo mobilnost študentov! ... Če so se tujega jezika učili že 8 let, kaj se še lahko naučijo? Tudi mi se nismo! ... Naj se raje učijo novih tujih jezikov, ki jih še ne znajo! Kdo pa pravi, da morajo nadgrajevati naučeno! ...

Ne bom nadaljevala. Imamo Svet za tuje jezike v Sloveniji. Ne vem čemu, če sedi mirno ob vsem tem. Če ne sprejme vsaj priporočil, če ne celo aktov, ki bi visokošolske ustanove obvezovale. Evropska Unija pa tako lepo govori o tem, da morajo vsi znati vsaj dva tuja jezika. Res je, da ne pove, na kateri ravni in kako. Se motim?

In kako se odzivamo me?

P.S.
V Sloveniji šikaniranje na delovnem mestu ni kaznivo dejanje. Se motim?

Ni komentarjev: