26 februar 2012

WikipedijA, prosta enciklopedija, že 10 let

Slovenska WIKIPEDIJA danes praznuje 10 let! Čestitamo!

Kot vsaka dobra enciklopedija, tudi Wikipedija predstavlja nekakšen prvi korak v iskanju podatkov, razumevanju konceptov, v iskanju poti k znanju. Pri tem v točnosti navedenih podtakov po raziskavi revije Nature (Giles 2005) prav nič ne zaostaja za Encyclopedio Britannico, ki je prvič izšla že v 18. stoletju, danes pa jo ureja 100 plačanih urednikov in 4000 piscev.

Njena angleška različica je seveda najbogatejša od vseh jezikovnih različic, slovenska pa se vseeno ponaša s 132.476 gesli (stanje 31.1.2012), kar je za jezik, ki ga govori in bere le 2 milijona ljudi, ogromen dosežek. Prav to dejstvo priča o tem, da Wikipedija ponuja manjšim jezikom priložnost za uveljavljanje in da število govorcev jezika ni ovira pri njenem nastajanju.

Wikipedijo dobro poznajo tudi naši dijaki in študenti, pa čeprav jim marsikateri učitelj v svoji prepoščini in nevednosti to odsvetuje. Čisto intuitivno vedo, da je potrebno pogledati v Wikipedijo in če iskanega ne najdeš v slovenski različici, klikneš na angleško. Strinjam se, da so pri tem mnogokrat nekritični in ne prepoznajo pomanjkljivih gesel ter da prevečkrat izbrano vsebino preprosto prekopirajo (običajno brez navedbe vira) in tako kršijo pravila korektnega obnašanja. Pa vendar tega ni kriva Wikipedija, krivo je dejstvo, da se kritične presoje in pisanja šele učijo, zato pa jim moramo učitelji pri tem stati ob strani in kazati pravo pot. Ne smemo pa prezreti tega, da njihova dejanja kažejo, da znanje pri vsem tem dejansko iščejo in da se celo brez večje težave lotijo branja angleške Wikipedije, samo da bi prišli do podatkov. Ta njihova vnema ni zanemarljiva, na njej učitelji lahko gradimo.

Wikipedije pa ne uporabljajo le dijaki in študenti, marveč tudi vsi ostali. Tudi jaz. Žalosti pa me, da je toliko jezikoslovnih gesel še nenapisanih (pa čeprav so kolegi slavisti že opravili veliko dela). Wikipedisti se držijo načela, ki ga v Slovenskem društvu tujih strokovnih jezikov zelo dobro poznamo: če želiš spremembo, bodi sprememba in loti se dela. Vabim vas, da se mi pri tem pridružite: sodelujmo pri poslovenjenju Wikipedije vsaj v tistem delu, ki se navezuje na naše lastno strokovno delo: poučevanje in raziskovanje tujega jezika stroke.

Miran Hladnik, učitelj s Filozofske fakultete in aktivni wikipedist pravi:
"Zdi se mi, da ne pretiravam, ko trdim, da je od angažmaja na WP odvisno naše strokovno preživetje (gre za dejanski vpliv na iskalce informacij in ne na šolski geto). Zato apeliram, da v WP in podobnih projektih ugledamo enkratno priložnost za promocijo svojega dela, ne pa njegovega sovražnika. Samo od nas je odvisno, ali bomo to priložnost izkoristili ali jo bomo prepustili vitalnejšim posameznikom in strokam."

Ni komentarjev: