19 januar 2014

Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke

Vabimo vas, da se udeležite znanstvene konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika z naslovom Izzivi poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke.

Konferenca bo potekala 7. februarja 2014 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, Gosarjeva 5, Ljubljana, predavalnica P5.

Konferenca je namenjena izmenjavi izkušenj in strokovnih znanj ter predstavitvi raziskav na področju poučevanja tujih jezikov stroke v srednješolskem, višješolskem  in visokošolskem izobraževanju.

Kotizacija znaša 50 EUR in vključuje: pijačo in prigrizke, mapo s programom in povzetki ter potrdilo o udeležbi. Neporabljena sredstva bodo namenjena izključno za Sklad za raziskovalno dejavnost SDUTSJ.

Program konference

8.00 – 8.45     Registracija

8.45 – 9.15     Pozdravni nagovori

9.15 – 10.00   Plenarno predavanje
Mojca Jarc in Vida Zorko: Raziskovanje TSJ v slovenskem visokem šolstvu – Quo vadis?
10.00 – 11.00 Sklop 1
Slavica Čepon: (Ne)stalnost v tujejezikovnem poučevanju/učenju ob prehodu na visokošolsko ustanovo
Mojca M. Hočevar: Izzivi pri usvajanju angleškega strokovnega in znanstvenega naravoslovno-tehniškega jezika v slovenskem visokem šolstvu
Margit Horvath: Vpliv »bolonje« na razvoj nemškega jezika stroke v slovenskem visokošolskem prostoru
11.00 – 11.30 Odmor

11.30 – 13.00 Sklop 2
Vita Kilar: Sedem let po prenovi: izzivi, vplivi in posledice bolonjske reforme na programe nemškega jezika stroke na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
Silvija Tintor: Razlike med nemškimi in slovenskimi poslovneži

Andreja Pignar Tomanič: Izzivi pri usvajanju pravne terminologije in prevajanju pravnih besedil s študenti
13.00 – 14.30 Kosilo

14.30 – 16.00 Sklop 3
Šarolta Godnič Vičič: Poučevanje jezika turističnega vodenja z avdio vodniki
Violeta Jurkovič: Vloga, učni cilji in izzivi uporabe avtentičnih video gradiv pri pouku angleščine kot tujega jezika stroke na visokošolski ravni
Mateja Dostal: Predstavitev raziskave o razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku
Polona Vičič: Modalni glagoli in modalnosti v strokovnih logističnih besedilih
16.00 – 16.15 Odmor

16.15 – 17.45 Sklop 4
Nataša Gajšt: Vidiki določitve ključnih besed in besednih zvez s področja računovodstva kot podpora izdelavi gradiv za poučevanje računovodske terminologije v angleškem jeziku
Jelka Bajželj: Nemščina kot jezik stroke na srednjih in višjih strokovnih šolah: medpredmetno povezovanje kot priložnost in izziv
17.45 – 18.30 Razprava in zaključek konference

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov društva (najdete ga v zgornjem desnem kotu spletne strani).

Ni komentarjev: