12 junij 2014

Delavnica Evropskega centra za moderne jezike v Gradcu


V Evropskem centru za moderne jezike v Gradcu (ECML) je 22. in 23. maja 2014 potekala delavnica, kjer je približno 40 udeležencev iz različnih evropskih držav aktivno spoznavalo cilje in delovanje projekta Language associations and collaborative support (LACS) ter predstavljalo svoje značilne situacije (pretežno neprofitnih in prostovoljnih) učiteljskih društev, tako njihove težave (zmanjševanje podpore večjezičnosti) kot tudi pomembne uspehe na nacionalnih ali lokalnih ravneh.
Projekt LACS, v okviru graškega ECML, skuša povezati združenja učiteljev jezikov (tujega, drugega, maternega) v Evropi in po svetu s ciljem ponuditi kar največjo možno podporo pri njihovih raznovrstnih prizadevanjih, npr. s svetovanji glede dostopa do financiranja, glede rabe IKT, organiziranja različnih dejavnosti za strokovni razvoj jezikovnih učiteljev, ter tudi glede vplivanja na nacionalne tujejezikovne politike.

V te namene so na svoji spletni strani že oblikovali (zaenkrat poskusni) direktorij (glej sredino spletne strani), ki že vsebuje doslej zbrane podatke o različnih združenjih učiteljev jezikov. V ta direktorij bodo na osnovi javno dostopnih podatkov na internetu vključili tudi slovenska društva in sorodne ustanove, vabijo pa, da posamična društva prispevajo še bolj podrobne podatke in kontaktne osebe. Vodja projekta LACS, prof. Terry Lamb (T.Lamb@sheffield.ac.uk), je obenem tudi predsednik mednarodnega združenja učiteljev živih jezikov (FIPLV - The Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) želi plodno povezati oboje tudi z vabilom, da bi razna nacionalna društva pristopila k članstvu (letna članarina je od letos le še 25 eur) ter aktivno sodelovala tako v projektu LACS kot tudi izkoristila možnosti, ki jih nudi članstvo v FIPLV.


Poročilo pripravila Darja


1 komentar:

Anonimni pravi ...

Kakšne pa so te ugodnosti, Darja? LP, Šarolta