12 junij 2014

You Tube tudi za nas: Tuji jezik stroke

O zgodovini učenja tujega jezika stroke in o nekaterih vidikih sodobnega učenja/poučevanja tujega strokovnega jezika je spregovoril J. G. Laborda. Zanimivo.Zanimiv skupek video posnetkov na temo poslovne angleščine in angleškega jezika stroke ima tudi Oxford University Press, Cambridge University Press pa o jeziku znanosti.

Ni komentarjev: