15 april 2016

Slovar sodobne slovenščine

Posredujemo vabilo Chikako Shigemori Bučar:

Lingvistični krožek filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1094. sestanek v ponedeljek, 18. aprila 2016, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavali bodo: red. prof. dr.
Vojko Gorjanc, Filozofska fakulteta UL, dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta UL, dr. Iztok Kosem, Filozofska fakulteta UL in Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, dr. Simon Krek, Institut Jožef Stefan in Center za jezikovne vire in tehnologije UL. Tema predavanja: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve (predstavitev monografije).

Ni komentarjev: