25 april 2016

Vtisi s konference Od teorije do prakse u jeziku struke


19. in 20. februarja 2016 je hrvaško društvo Udruga nastavnika jezika struke na visokošolskim ustanovama (UNJSVU) organiziralo mednarodno konferenco na temo Od teorije do prakse u jeziku struke (From Theory to Practice in Language for Specific Purposes / Von der Theorie zur Praxis in der Fachsprache). Poleg štirih plenarnih predavanj, smo udeleženci konference lahko prisluhnili 43 prispevkom s področja poučevanja in raziskovanja jezikov stroke.

Plenarna predavanja so postregla z zelo zanimivimi temami. Prvi dan konference se je Peter Sandrini z Univerze v Innsbrucku osredotočil na večjezično komunikacijo znotraj stroke kot povezavo med načinom razmišljanja, jezikom in kulturo. Jadranka Stojanovski z Inštituta Ruđer Bošković in Univerze v Zadru pa se je v svojem predavanju dotaknila zelo aktualne problematike načina, kriterijev in postopkov objavljanja prispevkov v znanstvenih in strokovnih revijah. Drugi dan konference je Lelija Sočanac z Univerze v Zagrebu razpravljala o povezavi med teorijo in prakso pri pripravi učnih načrtov na primeru tujih jezikov s področja prava medtem ko se je Ivo Fabijanić z Univerze v Zadru osredotočil na medicinsko terminologijo s poudarkom na rabi okrajšav v jeziku medicine.

Ostali prispevki, ki so jih predstavili udeleženci konference so pokrivali različne teme kot so sodobne metode poučevanja tujih jezikov stroke, raba tehnologije v okviru poučevanja in učenja tujih jezikov stroke, terminologija z različnih strokovnih področij, preverjanje znanja in (samo)ocenjevanje študentov, vloga slovnice v jeziku stroke, razvijanje različnih jezikovnih spretnosti in podobno.
Tudi udeleženke iz Slovenije smo predstavile svoje prispevke, in sicer Šarolta Godnič Vičič, Manica Danko in Zorka Jakoš, Darja Mertelj in Amina Ukmar, Nives Lenassi, Violeta Jurkovič, Polona Svetlin Gvardjančič, Vlasta Kučiš, Vita Kilar in Nataša Gajšt.

Konferenca je bila priložnost, da se učitelji seznanimo z delom kolegov, ki poučujejo tuje jezike stroke na visokošolskih institucijah, se o njih pogovorimo, izmenjamo mnenja in izkušnje in se polni vtisov in novih idej vrnemo k našemu pedagoškemu in raziskovalnemu delu. 

Zapisala: Nataša

Ni komentarjev: