08 november 2005

Scripta Manent - rezultati glasovanja

Skupno število oddani glasov v naši septemberski anketi, s katero smo spraševali po najbolj primerni temi za naslednjo številko naše strokovne revije Scripta Manent, je bilo 13. Na prvem mestu, daleč pred ostalimi, se nahaja tema terminologija in tuji jezik stroke. 46,15% glasujočih jo je podprlo. Sledita ji razvijanje učnih gradiv (23,08%) ter tuji jezik stroke in informacijsko komunikacijske tehnologije (15,38%). Zadnje mesto si delita jezik znanosti in tehnologije ter procesi ocenjevanja tujega jezika stroke (7,69%).

Na naše drugo vprašanje, ki vas je spraševalo po temah, o katerih bi bili pripravljeni pisati za Scripta Manent, je bilo delženo manj odgovorov (le 9) in še ti so kazali malce drugačno sliko. Prvo mesto si delijo tisti, ki so pripravljeni pisati o tujem jeziku stroke in informacijsko komunikacijskih tehnologijah, in tisti, ki bi pisali o procesih ocenjevanja jezika stroke (v vsaki skupini trije, t.j. 33,3%). Preostale teme so našle le po enega potencialnega avtorja (11,11%). Tisti, ki niso pripravljeni pisati, niso glasovali.

Bi želeli kaj k temu dodati?

P.S.
Prva številka Scripta Manent se že veselo pripravlja. Izšla bo v decembru.

2 komentarja:

violeta pravi ...
Skrbnik spletnega dnevnika je odstranil ta komentar.
violeta pravi ...

Komaj čakam, da izide. Mogoče bo pa to vzpodbuda za pisanje lastnih prispevkov. V revijo je bilo vloženega ogromno dela, predvsem s strani uredniškega odbora, za kar zaslužijo vso pohvalo. Nazdravili bomo pa po izidu ;)