07 november 2005

CLIL tretjič

Da ni vse zgolj politika, ko gre za CLIL, lahko razberemo iz novega gradiva za jezik stroke na spletni strani Macmillana za učitelje. Adrian Tennant tako pravi:
CLIL (Content language integrated learning) is now one of the new buzz words, or acronyms, in EFL/ELT. However, CLIL is not a new thing in teaching. It is simply another name for cross-curricula content.
Ne morem se odločiti: gre tukaj za namerno poenostavljanje, za nevednost, za naivnost, za usmerjanje pozornosti učiteljev drugam? Kaj se vam zdi?

Ni komentarjev: